Grønbjerg Vandværk

Omkring Svinget og Annebergvej i Grønbjerg
Grønbjerg Vandværk har til opgave at forsyne beboerne i Grønbjergområdet med drikkevand.
”For de forbrugere, der har lækageovervågning, vil fjernaflæsning af vandforbrug ske 1. december”.
Grønbjergvandets hårdhed ligger omkring 3,5 - Vær opmærksom på denne lave hårdhed når der skal vaskes tøj.
Benytter man opvaskemaskine skal man være opmærksom på både sæbe og saltforbrug.
Læs vaskeanvisningen på pakken samt opvaskemaskinens henvisninger.
Her er et af Grønbjerg Vandværks boringer, som ligger meget højt i byen. 

 

Per Hessellund Lauritsen
Formand
tlf. 97 38 44 86
Per Thomsen
tlf. 
Peder Freund Juelsgaard
Kasserer
tlf. 97 38 26 27
Johannes Mikkelsen
Driftsleder
tlf.  23 45 61 95
Algade 16, Grønbjerg, 6971 Spjald
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.
Grønbjergvandets kvalitet kan læses her
 Grønbjergs vandpriser kan ses her
Vandværkets årsberetning kan ses
her 
Grønbjerg Vandværks vedtægter kan ses her

Comments are closed