Institutionerne i Grønbjerg:

I Grønbjerg har vi kommunal dagpleje og foruden Grønbjerg Friskole der har integreret Børnehave  med Vuggestue og SFO er der i Grønbjerg også et hjem "Grønbjerghjemmet" for multihandicappede ældre.

Klik ind og se på institutionerne.

Comments are closed.