Erhvervene i Grønbjerg.

Grønbjerg sogn har et indbyggertal på omkring 700 sjæle. Heraf bor de ca. 400 i selve byen.

På trods af byens beskedne størrelse er der relativt mange virksomheder og erhverv, de fleste dog med relativt få ansatte.

Foruden det vi måske kalder de traditionelle erhverv omfatter Grønbjerg også nogle svinebesætninger samt både økologiske og konventionelle kvægbesætninger.

Dertil kommer flere hobbylandbrug og nedlagte landbrug med en vis form for hestehold.