Erhvervene i Grønbjerg.

Grønbjerg sogn har et indbyggertal på omkring 700 sjæle. Heraf bor de ca. 400 i selve byen. På trods af byens lidenhed er der relativt mange virksomheder og erhverv, de fleste dog med relativt få ansatte. Foruden det vi måske kalder de traditionelle erhverv omfatter Grønbjerg også nogle svinebesætninger samt både økologiske og konventionelle kvægbesætninger og en enkelt minkavler. Dertil kommer flere hobbylandbrug og nedlagte landbrug med en vis form for hestehold.