Grønbjerghjemmets venner

Grønbjerghjemmets venner er en Forening der blev startet i maj 2011, med det formål at skabe liv, glæde og hyggelige stunder for beboerne på hjemmet. 
Vores kontakt til hjemmet er igennem to koordinatorer, som er medarbejder fra personalegruppen.
Hver mandag formiddag· kommer 2-3 frivillige og hygger med beboerne i form af gåture, snakke eller bare drikke en kop kaffe.
Onsdag formiddag er der beskæftigelse i kælderen med 4-5 frivillige, hvor der syes, klippes, klistres, drikkes kaffe og synges.
Én gang om måneden er der banko, og ellers er der fisketur for mændene, hyggetur for damerne, tur i sommerhus og udflugter.
Har du lyst at være frivillig, så kontakt os, eller du vil støtte os.
Det kan gøres ved at indbetale 100 kr. pr. par eller 60 kr. for én:
på konto nr.7670 4464256 i Ringkøbing Landbobank, eller aflevere pengene sammen med indlagt seddel med navn og adresse til:
Bente Færge Pedersen, Skolevænget 9, Grønbjerg,
eller på kontoret på Grønbjerghjemmet.
Grønbjerghjemmets Vennekreds bestyrelse:
Formand Bente Færge Pedersen, tlf. 97 38 41 12 mobil 21 43 15 02
Mail 
Kommunens Handicappris 2016 tilfaldt
Grønbjerghjemmets venner
Bagest fra venstre: Ulla Kolby, Else Justesen, Ingrid Kirk, Ellen Juelsgaard og Anne Kirsten Gammelgaard.
Forrest fra venstre: Grethe Lauridsen, Bente Færge Pedersen og Bodil Jensen.
(En del af vennerne var ikke til stede ved fotograferingen)
Bente Færge Pedersen
Formand
Annette Hansen
Kasserer
Bodil Jensen
Næstformand og Sekretær
Karin Demant