Institutionerne i Grønbjerg.

I Grønbjerg har vi kommunal dagpleje og Grønbjerg Friskole, der har integreret Børnehave med Vuggestue og SFO.

I byen er der også et hjem “Grønbjerghjemmet” for multihandicappede ældre.


Se mere om institutionerne i menuen øverst.