Margrethes Døtre af 16. april 2009

Foreningens formål er at lave socialt fællesskab og samvær for borgerne i Grønbjerg. Vi bakker op om aktiviteter og fællesskab i vores nær område.

Det betyder at vi laver forskellige aktiviteter – vi arrangerer sammen med øvrige foreninger i Grønbjerg den årlige sommerfest og fællesspisning i januar måned. Vi arrangere julemarked i november og særlige arrangementer for pigerne i byen eks. indkøbtur til Femilet, wellness aften. Desuden ture for hele familien eks. svampetur

Margrethes Døtre holder Krea-aften den første torsdag i måneden i Konfirmandstuen  – yderligere oplysning til formanden – 22 56 19 82

Medlemskontingent koster 100 kroner. Du kan indsætte beløbet på konto: 7670 1948889

Marianne Thelle Nielsen
Formand
E-mail
22 56 19 82
Debbie Kamp Christensen
Sekretær
E-mail
50 99 04 44
Karen Marie Pøhl
Kasserer
E-mail
25 33 31 82
Bolette Pedersen
E-mail
22 67 54 75
Anja Kynde Berger
E-mail
22 38 86 63