Grønbjerg Vandværk

Omkring Svinget og Annebergvej i Grønbjerg
Grønbjerg Vandværk har til opgave at forsyne beboerne i Grønbjergområdet med drikkevand.
”For de forbrugere, der har lækageovervågning, vil fjernaflæsning af vandforbrug ske 1. december”.
Grønbjergvandets hårdhed ligger omkring 3,5 – Vær opmærksom på denne lave hårdhed når der skal vaskes tøj.
Benytter man opvaskemaskine skal man være opmærksom på både sæbe og saltforbrug.
Læs vaskeanvisningen på pakken samt opvaskemaskinens henvisninger.
Her er et af Grønbjerg Vandværks boringer, som ligger meget højt i byen. 
Per Hessellund Lauritsen
Formand
tlf. 97 38 44 86
mail
Per Thomsen
Kasserer
tlf. 24 79 58 64
 
Michael Pedersen
tlf. 24 20 96 49
Driftsleder
Spjald Fjernvarme og Vandværk
Rørvej 1
6971 Spjald
Direkte telefonnummer:
97 38 16 85
 
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.
Nyt fra Grønbjerg Vandværk
Som det vil være mange af jer bekendt, så er Persondataforordningen vedtaget og gælder fra den 25. maj 2018. Det betyder for Grønbjerg Vandværk, at loven selvfølgelig skal overholdes og at det skal kunne dokumenteres, at gældende regler på området overholdes. Grønbjerg Vandværk er ansvarlig for de data, som elektronisk opsamles fra forbrugere. Derfor har Grønbjerg Vandværk underskrevet en aftale med værkets databehandlere og disses databehandlere, så det er klart for alle, at loven overholdes. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at Grønbjerg Vandværk har indgået aftale med Spjald Fjernvarme- og Vandværk om behandling af data. Derudover har Grønbjerg Vandværk en kopi af den aftale, som Spjald Fjernvarme- og Vandværk har med deres databehandlere.
Grønbjerg Vandværk
Per Hessellund Lauritsen
Grønbjergvandets kvalitet kan læses her
Grønbjergs vandpriser kan ses her
Vandværkets årsberetning kan ses
her

 

Grønbjerg Vandværks vedtægter kan ses her
Grønbjergvandets PFAS-kvalitet  kan læses her