Lidt mere om Grønbjerg.

Nr. Omme Kirke

Nr. Omme Kirke er fra omkring 1150 opbygget af granitkvadre og med skråkantssokkel.

Nr. Omme Sogn

Her kan du læse kort om sognets historie. Nr. Omme sogn har et indbyggertal på ca. 700 sjæle. Heraf bor de ca. 400 i byen. Der er rundt regnet 300 husstande i hele sognet. Grønbjerg Friskole har omkring 120 elever.

Byens historie

Her kan du læse kort om byens historie.

Vandreruter omkring Grønbjerg

I og med at Grønbjerg er et lille samfund, skal man ikke bevæge sig ret langt for at være midt i naturen. Se forslag til gode vandreruter.

Grønbjergvikingen

Hvorfor har vi en viking stående i vores by?

Skovene omkring Grønbjerg

Fra Grønbjerg er der ikke langt ud i skovene. Kiddal, Klink og Nørhede plantager og Engestofts Plantage (med Fandens Slot) er private skov. Præstbjerg Plantage og Naturcenter er kommunalt ejet (Herning Kommune). Hoverdal Plantage er statsskov.

Grønbjerg Skoles historie

Grønbjerg Skole har haft en omflakkende tilværelse gennem de sidste knap 200 år. Man kan måske også sige at Grønbjergs befolkning har draget omsorg for at Grønbjerg Skole har tilpasset sig tidernes variation og skiften.

Brunkulslejre

I grønbjerg og omegn har der været brudt brunkul flere steder under anden verdenskrig. I Abildå har man levendegjort opgravning af brunkul.

Teltplads i Grønbjerg

I Grønbjerg er der etableret en privat primitiv teltplads med shelter og hængende telt. Teltpladsen følger reglerne fra Friluftsrådets “overnatning i det fri”.