Grønbjerg Sogneforening

Grønbjerg Sogneforening arbejder til gavn for Grønbjerg by og omegn, for byens forskønnelse samt støtter kulturelle og sociale aktiviteter for børn, unge, og ældre.

Blandt nogle af de faste tiltag som Sogneforeningen står for kan nævnes:

Sct. Hans festen med uddeling af Grønbjergvikingen, Juleballet 3. juledag, Fastelavnsfesten, Juletræsfest for børn, Juleudsmykning, Aktiv deltagelse ved sommerfesten, Sogneforeningen og Grønbjerg Aktiv har del i “Det Grønne Område”

Malene Bondesgaard
Formand

Tlf.: 23 72 22 21 mail her

Jonas Fejsø
Kasserer

Tlf.: 40 92 35 42 mail her

Charlotte Nørgaard
Sekretær

Tlf.: 40 46 07 59 mail her

Mads Alkærsig Juelsgaard
Karsten Pedersen
Rikke Thesbjerg
Tlf.: 28 34 35 92 mail her
Kim Sloth
I sommerperioden opsætter vi syv bænke rundt omkring i byen. Vi passer også byens “torv”.
Vi vedligeholder skiltene og blomsterkasserne ved byportene.
Man kan også få flagallé når noget skal fejres.
Vi deltager aktivt i forbindelse med sommerfesten i Grønbjerg.

Grønbjerg Vikingen

Sogneforeningen uddeler hvert andet år til Sct. Hansaften Grønbjergvikingen.
Grønbjergvikingen er en hædersbevisning der uddeles hvert år til Sankt Hans på foranledning af Grønbjerg Sogneforening. 
Hædersbevisningen der en tro minikopi i sølv af Grønbjerg Vikingen, er indstiftet i 1994 og skænket og fremstillet af guldsmed Helle Engestoft, Grønbjerg og uddeles til en person, gruppe eller forening i Grønbjerg, der har gjort sig bemærket på en positiv måde enten i det store eller det små.
I 2009 besluttede Sogneforeningen at sølvvikingen skulle uddeles hvert andet år for at få flere emner til posten og for at det stadigvæk skal være en ære at modtage beviset.
Ligeledes har Sogneforeningen i 2009 besluttet at vi vil give en vis person en Guld viking. Denne pris er og vil blive en sjælden én, da det kun vil blive givet, når der er sket/gjort noget ekstraordinært for sognet.
Følgende har modtaget Grønbjergvikingen:
Grønbjerg Sogneforenings vedtægter